S

Age-ism (2022)


Siri&Snelle viser en del av Kroppsessayene – danseriske essay.

Etter tretti år som dansere, er det back to basic. I vårt tilfelle vil det si: tilbake til kroppen. Essayene er utveksling mellom hva vi spør om og hva vi finner. Hva er sammenhengene mellom kropp, selv-bilde, levd liv og kultur? Samtidig er det en undersøkelse av hva tiden gjør med kroppen, hvordan forholder to dansere midt i livet seg til at det går opp-opp-opp og ned-ned-ned…?

http://firstsuppersymposium.org/index.php/en/age-ism/program-age-ism-8-og-9-mai-2022

Credits
Lydbilde: Øystein Moen
Tekster: Siri & Snelle og Elinor Strøm
Foto: Elinor Strøm